• قیمت بیت کوین
  • ۱,۰۷۶,۳۹۶,۲۳۷

مقالات

  • 1399/09/11

چه اتفاقی برای ارزهای رمزنگاری شده ملی خواهد افتاد؟

چه اتفاقی برای ارزهای رمزنگاری شده ملی خواهد افتاد؟

مقامات بلندپایه دولتی در برخی از کشورها، به طور ویژه در چین و روسیه، اظهار داشته اند که کشور آن ها به زودی یک ارز رمزنگاری شده ی ملی صادر خواهد کرد. بیشتر مردم در دنیای ارزهای رمزنگاری شده، سردرگم شده اند.